Coronacrisis en toelatingsbeleid

Als gevolg van de Coronacrisis is de school gesloten voor rondleidingen. Het tijdpad voor het toewijzen van de plaatsen aan kinderen die geboren zijn in de maanden januari t/m april 2017, zal ongewijzigd blijven. De data zoals in de brochure: “Voor het eerst naar de basisschool in Amsterdam” staan, blijven gehandhaafd.

Inleveren van het voorkeursformulier

Uiterlijk woensdag 3 juni a.s. moet uw voorkeursformulier in ons bezit zijn. Helaas kunnen wij uw formulier niet persoonlijk in ontvangst nemen. U kunt het voorkeursformulier op verschillende manieren inleveren: opsturen per e-mail (bijv. via een scan of foto van uw mobiel), per post of in de brievenbus van de school doen. 

Als u van een niet-voorgedrukt voorkeursformulier gebruik maakt, verzoeken wij u ook een adresbewijs toe te voegen. Het e-mailadres van de school is: administratie@2edalton.nl 

Informatie over de school

Helaas kunnen wij geen rondleidingen in de school geven. Graag willen wij u wel in de gelegenheid stellen met onze school kennis te maken. Voor dit doeleinde vindt U een kort introductie filmpje op deze website.

Mocht u vragen hebben die niet aan bod komen dan kunt u deze stellen via administratie@2edalton.nl en dan zullen wij deze via de mail proberen te beantwoorden of er zal telefonisch contact met u worden opgenomen.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Corona crisis and admission protocol

At this moment, due to the Corona crisis, our school is closed for introduction tours. The timeline for the assignment of children to primary schools in Amsterdam born in January, February, March and April 2017 will stay as it was planned.

Handing in the application form

Wednesday the 3rd of June at the latest the application form should be in our possession. Alas, we will not be able to take delivery of your form in person. You can hand in your application form by email (as a scan or photo taken with your mobile) postal mail, or you can put it in the letterbox of our school.

If you address is nor pre-printed on the form do not forget to attach confirmation of your homeaddress (e.g. a bank statement, a copy of your rental contract, etc.). The email address you can send it to is: administratie@2edalton.nl

Informatie about our school

Alas, we cannot organise information tours in our school at this moment. You can find a short (Dutch!) introduction video about our school on this website as well as some information in English: https://www.2edalton.nl/onze-school/english-info

If you have any questions to which you cannot find the information on our website, please do not hesitate to contact us by mail. We will try to answer your question by mail or someone will call you on the telephone to give you an answer to your queries.