Ouderraad

De ouderraad helpt bij de organisatie van een aantal activiteiten voor de kinderen. Wij coördineren bijvoorbeeld de versiering op school voor het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest. Ook regelt de ouderraad de ondersteuning bij de Avondvierdaagse. Verder besteedt de Ouderraad de jaarlijkse ouderbijdrage, die dient als financiële ondersteuning voor activiteiten of zaken waar de school zelf geen middelen voor heeft. Het geld wordt bijvoorbeeld besteed aan extra leermiddelen, boeken voor de bibliotheek, activiteiten, versiering op school, of kerstpakketten voor alle medewerkers op school. Kijk voor een nadere uitleg en verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage in de Jaarrekening Ouderraad onderaan deze pagina. 
 
Wil je meehelpen bij een van de activiteiten op school? Of heb je vragen, suggesties
of verzoeken aan de Ouderraad? Dan kan je altijd een van de leden aanspreken op
school of een e-mail sturen aan: ouderraad@2eDalton.nl

 

Leden Ouderraad

 

Jiska Horn voorzitter
Jeroen Buma penningmeester
Sabine Huiskes
Randolf Nijsse
Susan Feenstra-van Niftrik
Annelies Cornel