Schooltijden en jaarkalender

Schooltijden:

 

Maandag 8.30 - 15.00 uur
Dinsdag 8.30 - 15.00 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 15.00 uur
Vrijdag 8.30 - 15.00 uur

                                               

De groepen 1 t/m 4 hebben middagpauze van 11.45 tot 12.45 uur. De groepen 5 t/m 8 hebben middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur. In de middagpauze is er tussenschoolse opvang op school.

 

Vrije dagen en vakanties 2022-2023:

 

Dag Datum Jaar Activiteit
Maandag 29 augustus 2022

1e schooldag 2022-2023

Dinsdag 20 september 2022

Startgesprekken van ouders en kinderen met leerkrachten

 

Maandag

17 t/m 21 oktober

5 december

2022

2022

 

Herfstvakantie

Lesvrijemiddag vanaf 12:30

 

23 december

2022

Lesvrijemiddag vanaf 12:00

 

26 december t/m 6 januari

2022/23

Kerstvakantie

 

20 t/m 24 februari

2023

Lesvrije week

27 februari t/m 3 maart

2023

Voorjaarsvakantie

Vrijdag

Maandag

 

 

7 april

10 april

24 t/m 28 april

 

1 t/m 5 mei

2023

2023

2023

 

2023

Goede vrijdag

2e Paasdag

Lesvrije week (incl. koningsdag 27-4)

Meivakantie

 

17 mei

2023

Studiedag personeel

Donder- en vrijdag

Maandag

Donder- en vrijdag

Vrijdag

 

18 en 19 mei

29 mei

22 en 23 juni

21 juli

 

2023

2023

2023

2023

 

Hemelvaart

2e Pinksterdag

Lesvrije dagen

Lesvrije middag vanaf 12:00

 

Maandag

24 juli t/m 1 september

4 september

2023

2023

Zomervakantie

1e schooldag 2023-2024

       

N.B. Op lesvrije dagen en studiedagen zijn alle kinderen vrij