Schooltijden en jaarkalender

Schooltijden:

 

Maandag 8.30 - 15.00 uur
Dinsdag 8.30 - 15.00 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 15.00 uur
Vrijdag 8.30 - 15.00 uur

                                               

De groepen 1 t/m 4 hebben middagpauze van 11.45 tot 12.45 uur. De groepen 5 t/m 8 hebben middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur. In de middagpauze is er tussenschoolse opvang op school.

 

Vrije dagen en vakanties 2023-2024:

 

Dag Datum Jaar Activiteit
Maandag 4 september 2023

1e schooldag 2023-2024

Maandag 11 september 2023

Lesvrij, wel beschikbaar zijn voor start-gesprekken van ouders en kinderen met leerkrachten

 

23 t/m 27 oktober

2023

Herfstvakantie

Maandag

Dinsdag

30 oktober

5 december

2023

2023

 

Studiedag personeel

Lesvrijemiddag vanaf 12:30

Vrijdag 

22 december

2023

Lesvrijedag

 

25 december t/m 5 januari

2023/24

Kerstvakantie

 

12 t/m 16 februari

2024

Lesvrije week

19 t/m 23 februari

2024

Voorjaarsvakantie

Donderdag

28 maart

2024

Studiedag personeel

Vrijdag

Maandag

 

 

29 maart

1 april

29 april t/m 3 mei

6 t/m 10 mei

 

2024

2024

2024

2024

 

Goede vrijdag

2e Paasdag

Meivakantie

Lesvrije week (incl. Hemelvaart 9-5)

Maandag

Woens- t/m vrijdag

Vrijdag

 

20 mei

19 t/m 21 juni

19 juli

 

2024

2024

2024

 

2e Pinksterdag

Lesvrije dagen

Lesvrije middag vanaf 12:00

 

Maandag

22 juli t/m 1 september

2 september

2024

2024

Zomervakantie

1e schooldag 2024-2025

       

N.B. Op lesvrije dagen en studiedagen zijn alle kinderen vrij