Schooltijden en jaarkalender

Schooltijden:

 

Maandag 8.30 - 15.00 uur
Dinsdag 8.30 - 15.00 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 15.00 uur
Vrijdag 8.30 - 15.00 uur

                                               

De groepen 1 t/m 4 hebben middagpauze van 11.45 tot 12.45 uur. De groepen 5 t/m 8 hebben middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur. In de middagpauze is er tussenschoolse opvang op school.

 

Vrije dagen en vakanties 2021-2022:

 

Dag Datum Jaar Activiteit
Maandag 23 augustus 2021

1e schooldag 2021-2022

 

Maan- en dinsdag

Vrijdag

18 t/m 22 oktober

25 en 26 oktober

3 december

2021

2021

2021

Herfstvakantie

Lesvrij/Studiedagen

Lesvrijemiddag vanaf 12:30

Vrijdag

24 december

2021

Vrije dag

 

 

27 december t/m 7 januari

21 t/m 25 februari

2021/22

2022

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

 

28 februari t/m 4 maart

2022

Lesvrije week

Woensdag

16 maart

2022

Studiedag

Vrijdag

Maandag

 

15 april

18 april

25 april t/m 6 mei

2022

2022

2022

Goede vrijdag

2e Paasdag

Meivakantie

Donder- en vrijdag

Maandag

Woens- t/m vrijdag

Vrijdag

 

26 en 27 mei

6 juni

22 t/m 24 juni

15 juli

 

2022

2022

2022

2022

 

Hemelvaart

2e Pinksterdag

Lesvrij/Studiedagen

Lesvrije middag vanaf 12:00

 

Maandag

18 juli t/m 26 augustus

29 augustus

2022

2022

Zomervakantie

1e schooldag 2022-2023

       

N.B. Op lesvrije dagen en studiedagen zijn alle kinderen vrij