Schooltijden en jaarkalender

Schooltijden:

 

Maandag 8.30 - 15.00 uur
Dinsdag 8.30 - 15.00 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 15.00 uur
Vrijdag 8.30 - 15.00 uur

                                               

De groepen 1 t/m 4 hebben middagpauze van 11.45 tot 12.45 uur. De groepen 5 t/m 8 hebben middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur. In de middagpauze is er tussenschoolse opvang op school.

 

Vrije dagen en vakanties 2019-2020:

Dag Datum Jaar Activiteit
Vrijdagmiddag 3 juli 2020 Lesvrije middag vanaf 12:00
  6 juli t/m 16 augustus 2020 Zomervakantie
Maandag 17 augustus 2020 1e schooldag 2020/2021

 

N.B. Op lesvrije dagen en studiedagen zijn alle kinderen vrij

 

 

Vrije dagen en vakanties 2020-2021:

 

Dag Datum Jaar Activiteit
Maandag 17 augustus 2020

1e schooldag 2020-2021

 

Maan- en dinsdag

Vrijdag

12 t/m 16 oktober

19 en 20 oktober

4 december

2020

2020

2020

Herfstvakantie

Lesvrij/Studiedagen

Lesvrijemiddag vanaf 12:30

 

 

21 december t/m 1 januari

15 t/m 19 februari

2020/21

2021

Kerstvakantie

Lesvrije week

 

Vrijdag

Maandag

Woensdag

22 t/m 26 februari

2 april

5 april

14 april

2021

2021

2021

2021

Voorjaarsvakantie

Goede vrijdag

2e Paasdag

Studiedag

 

Donder- en vrijdag

Maandag

Woens- t/m vrijdag

Vrijdag

26 april t/m 7 mei

13 en 14 mei

24 mei

16 t/m 18 juni

9 juli

2021

2021

2021

2021

2021

Meivakantie

Hemelvaart

2e Pinksterdag

Lesvrij/Studiedagen

Lesvrije middag vanaf 12:00

 

Maandag

12 juli t/m 22 augustus

23 augustus

2021

2021

Zomervakantie

1e schooldag 2020-2021

       

N.B. Op lesvrije dagen en studiedagen zijn alle kinderen vrij