Schooltijden en jaarkalender

 

Schooltijden:

 

Maandag 8.30 - 15.00 uur
Dinsdag 8.30 - 15.00 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 15.00 uur
Vrijdag 8.30 - 15.00 uur

                                               

De groepen 1 t/m 4 hebben middagpauze van 11.45 tot 12.45 uur. De groepen 5 t/m 8 hebben middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur. In de middagpauze is er tussenschoolse opvang op school.

 

Vrije dagen en vakanties 2017-2018:

Dag Datum Jaar Activiteit
  18 t/m 22 juni 2018 Lesvrije week
Vrijdagmiddag 20 juli 2018 Lesvrije middag
  21 juli t/m 2 september 2018 Zomervakantie

 

Vrije dagen en vakanties 2018-2019:

Dag Datum Jaar Activiteit
  21 juli t/m 2 september 2018 Zomervakantie
Maandag 3 september 2018 1e schooldag 
Vrijdagmiddag 28 september 2018 Lesvrije middag
  20 t/m 28 oktober 2018

Herfstvakantie

Maan- en dinsdag 29 en 30 oktober 2018

Studiedagen

Woensdag 21 november 2018

Lesvrije dag

Donderdag 6 december 2018

Studiedag

Donderdagmiddag 20 december 2018

Lesvrije middag

Vrijdag 21 december 2018

Lesvrije dag

  22 december t/m 6 januari 2018/19

Kerstvakantie

Donder-, vrij- en maandag 31 januari, 1 en 4 februari 2019

Lesvrijedagen

Vrijdag 15 februari 2019

Studiedag

  16 t/m 24 februari 2019

Voorjaarsvakantie

Woensdag 27 maart 2019

Studiedag

  19 april t/m 5 mei 2019

Meivakantie

Donderdag en vrijdag 30 en 31 mei 2019

Hemelvaart

Maandag 10 juni 2019

2e Pinksterdag

  11 t/m 14 juni 2019

Lesvrije week

Vrijdagmiddag 12 juli 2019

Lesvrije middag

  13 juli t/m 25 augustus 2019

Zomervakantie

Maandag 26 augustus 2019

1e schooldag 2019-2020

N.B. Op lesvrije dagen en studiedagen zijn alle kinderen vrij