Handleiding starten met Parro

Parro is een product dat door de school wordt afgenomen bij Parnassys en wordt gebruikt als ouderportaal. De leerkracht nodigt je uit om gebruik te maken van Parro. Activeer je account en volg de wondere wereld van jouw kind op school.