Verlof voor uw kind

(For English explanation go to "Leave of Absence")

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet hij/zij elke dag naar school. U mag daarom alleen tijdens de schoolvakantie op vakantie met uw kind. In twee gevallen kunt u verlof aanvragen: bij gewichtige omstandigheden of vanwege de aard van het werk van de ouders.

(you can find an explanation in English here: Leave of Absence )

Verlof bij gewichtige omstandigheden

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen of minder kan volgens de volgende richtlijnen worden toegekend:

 

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lestijden kan geschieden
 • voor verhuizing; 1 dag
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad maximaal 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 lesdagen
 • bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad zonder kans op herstel, duur in overleg met de directeur of de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 schooldagen)
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad maximaal 4 dagen; voor bloed- en aanverwanten in de 2e graad maximaal 2 dagen; voor bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad 1 dag
 • bij 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders; 1 dag
 • voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof

 

Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen:

 

 • goedkope vliegtickets
 • omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
 • vakantiespreiding in den lande
 • dienstrooster van werknemer

 

Verlof bij gewichtige omstandigheden dient van tevoren worden aangevraagd bij de schooldirecteur middels het hier te downloaden verlofformulier.

 

 

Vakantieverlof

 

Vakantieverlof kan worden aangevraagd als vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het alleen mogelijk is om buiten de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan. Bij het begrip 'specifieke aard van het beroep' gaat het vooral om seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het door het gezin feitelijk onmogelijk is in die periode vakantie te nemen.

 

Daarbij gelden de volgende regels:

 

 • een werkgeversverklaring moet worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële schoolvakanties mogelijk is
 • verlof mag eenmaal per schooljaar worden verleend
 • verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen
 • verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar

 

Een verzoek tot aanvragen van vakantieverlof, kan middels dit formulier.