Schoolteam (schooljaar 2020-2021)

Ons enthousiaste schoolteam bestaat uit de volgende mensen:

 

Onderbouw 

 

Leerkracht Groep

Isabelle van Marwijk

Milou Wattel

 

1/2 A

Astrid Boeklagen

 

1/2 B

Suzanne Glas

 

1/2 C

José Melis

 

1/2 D

Marja Rootlieb

Tamara Goes

 

1/2 E

 

Middenbouw

 

Leerkracht Groep

Marjolein v/d Zee

Eva Koenders

 

3 A

Gioya Bordes

 

3 B

Laura Goote

Eva Koenders

 

4 A

Suus Schenk

Geraldine de Joncheere

 

4 B

Manon Werkman

Hanneke Wiertz

 

5 A

Frank Hekman

Floor van Krevelen

5 B

 

Bovenbouw

 

Leerkracht Groep

Paulien de Groot

 

6 A

Gina v/d Werf

Hanneke Wiertz

6 B

Lisanne Spanjer

 

7 A

Judith de Vries

Geraldine de Joncheere

 

7 B

Lisa van Mierlo

 

8 A

Karin Kruiger

 

8 B

 

Leerkrachten extra ondersteuning

 

Leerkracht Functie
Tamara Goes Plusklas groep 1 t/m 4 (de Zee)
Geraldine de Joncheere Plusklas groep 5 t/m 8 (de Zee)
Daniëlle van Rooden Remedial Teaching (de Haven)

 

Vakleerkrachten

 

Leerkracht Functie
Sjaak Jongejan Leerkracht  beeldende vorming
Ilja Nooij Leerkracht bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8
Floor van Krevelen Leerkracht bewegingsonderwijs groepen 1/2
Evita Ooms Leerkracht wetenschap, techniek en natuur

 

Experts

 

Leerkracht Functie
Esther Jacobs Expert RT
Karin Kruiger Expert Daltononderwijs
Gina van der Werf Expert Taal & Lezen
Eva Riem Expert ICT & Media
Sjaak Jongejan Expert Cultuur
Geraldine de Joncheere Expert Meer- en Hoogbegaafdheid
Tamara Goes Expert Meer- en Hoogbegaafdheid
Laura Goote Expert Pedagogisch Klimaat

 

Onderwijsondersteunend personeel

 

Medewerker Functie
Elsbeth Hoogervorst Intern Begeleider groep 1 t/m 4
Conny Vos Intern Begeleider groep 5 t/m 8
Suzanne Goubitz Administratie

Jaap Tesser

Conciërge
Wouter Burger ICT-medewerker
Mary-Ann van Leeuwen TSO-coördinator (tussenschoolse opvang)
Frank Blackstone

Ondersteunend vrijwilliger

Eva Riem  Waarnemend Directeur