Stichting Vrienden van de 2e Dalton

Waar staan we voor?
De Stichting is in juli 2020 opgericht door ouders van de 2eDaltonschool, met als doel extra geld in te zamelen voor projecten en investeringen die niet uit het schoolbudget kunnen worden gefinancierd. Een voorbeeld van een project dat de Stichting op korte termijn wenst te realiseren is de herinrichting van het schoolplein. De middelen worden ingezameld door donaties van ouders en door te organiseren projecten en evenementen zoals bijvoorbeeld een sponsorloop door de kinderen van school. Tevens bedenken wij specifieke acties, zoals bijvoorbeeld de verkoop van een kookboek samengesteld door ouders van school. Donaties worden gedaan in alle vormen en maten, van éénmalige bijdrage tot periodieke schenkingen. Er is geen minimum bedrag of gewenst bedrag: iedere bijdrage wordt enorm gewaardeerd.

Voor meer informatie kunt u het beleidsplan raadplegen (zie sectie Downloads hieronder).

 

De Stichting Vrienden van de 2e Dalton heeft de ANBI-status.

 

Het bestuur wordt gevormd door:

 

K. Tappel (voorzitter)
S. Huiskes (secretaris)
B. Snijders (penningmeester)
B. Hartman (bestuurslid)
V. Feenstra (bestuurslid)

 

 

Het bankrekeningnummer van de Stichting: NL05ABNA0881474002 t.n.v. Stichting vrienden van de 2eDalton

 

RSIN: 861487205
KvK: 78661323

 

 

e-mail: vrienden@2edalton.nl