Uitdagend aanbod op maat

Omdat op onze school op dit moment een relatief groot aantal meer- en hoogbegaafde leerlingen zit, zetten wij sterk in op passend onderwijs voor deze groep leerlingen. Naast het aanbod in de groepen bieden we één dagdeel in de week een gespecialiseerd aanbod. Wij noemen deze klassen “De Zee”.

 

In De Zee komen in ieder geval de hoogbegaafde leerlingen. Dat zijn leerlingen  die een gemeten IQ hebben van boven de 135 en/of die door observatie overduidelijk hoogbegaafd zijn gebleken. Deze leerlingen kunnen en moeten permanent in De Zee blijven.

 

De hoogbegaafde leerlingen die - als gevolg van hun hoogbegaafdheid - problemen ondervinden (denk aan relatief of absoluut onderpresteren, problemen op sociaal gebied  of gedragsproblemen) hebben als eerste recht op plaatsing in De Zee.

 

Zeer gemakkelijk lerende leerlingen/meerbegaafde leerlingen

Andere leerlingen die wellicht niet hoogbegaafd zijn, maar wel zeer intelligent zijn en heel gemakkelijk  leren, kunnen ook in De Zee worden geplaatst. Dit kan alleen als er plekken beschikbaar zijn. Deze leerlingen kunnen eventueel ook maar een deel van het jaar deelnemen aan het verrijkte aanbod van De Zee. Zij zitten bijvoorbeeld een half jaar in De Zee en dan weer een half jaar niet. Deze flexibiliteit geeft de mogelijkheid om meer leerlingen te laten profiteren van het extra aanbod.

 

Verrijkt aanbod

Er zijn twee meer- en hoogbegaafden deskundigen op de 2e Daltonschool werkzaam. Zij coördineren het onderwijs binnen het wisselklas-systeem aan de meer- en hoogbegaafde leerlingen en zorgen in samenwerking met de MB-HB-expertgroep en de leerkrachten voor een doorgaande lijn in de school.

Day a Week School

Het verrijkte aanbod op school is voor een aantal kinderen nog altijd niet genoeg. Dit maakt dat een klein percentage leerlingen gebruik maakt van de Day a Week School (DWS). De DWS biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden. In de DWS krijgen de leerlingen een dag per week aanbod buiten de school, in een klas samen met kinderen van andere basisscholen. De leerlingen die op de DWS geplaatst worden, komen niet in een 2e Dalton-wisselklas. De reden hiervoor is dat de DWS-leerlingen dan niet 1, maar zelfs 1,5 dag buiten de klas les zouden krijgen, waardoor zij te veel lessen en ook de sociale aansluiting in de klas missen.

 

Voor meer info over de Day a Week School:  www.dayaweekschool.nl