Info-uurtjes nieuwe ouders

1x per maand organiseren wij een info-uur voor geïnteresseerde ouders. Tijdens deze bijeenkomst en rondleiding vertelt de (adjunct-)directeur over onze school en kunt u uiteraard alle vragen stellen die leven.  Per info-uurtje kunnen wij maximaal 20 gezinnen op school ontvangen.

 

Wanneer u een Info-uur wilt bezoeken kunt u zich aanmelden door te mailen naar Mw. Suzanne Goubitz via administratie@2edalton.nl 

Graag uw naam, uw telefoonnummer, het aantal personen en de voorkeurs datum in deze mail vermelden.

U krijgt een ontvangstbevestiging waarin de datum zal worden bevestigd.

 

Data schooljaar 2023/2024

Maandag 15 januari 2024 09:00-10:00 uur
Dinsdag 27 februari 2024 09:00-10:00 uur
Maandag 25 maart 2024 09:00-10:00 uur
Maandag 22 april 2024 09:00-10:00 uur
Maandag 27 mei 2024 09:00-10:00 uur
Dinsdag 25 juni 2024 09:00-10:00 uur