Ouders

Ouders zijn onze belangrijkste partners om tot goed en passend onderwijs voor de kinderen te komen. We verwachten betrokken ouders die herhaaldelijk geïnformeerd willen worden over de dagelijkse gang van zaken op school en over de ontwikkeling van hun kind(eren), zodat ze hier thuis aandacht aan kunnen besteden. Dit houdt onder andere in dat we ouders verwachten op ouderavonden, 10-minuten-gesprekken, maar ook bij voorstellingen, optredens en thema-afsluitingen.

 

Daarnaast zijn er allerlei activiteiten waarbij we ouderhulp kunnen gebruiken. Zo heeft iedere groep een klassenouder die de schakel vormt tussen de leerkracht(en) en de ouders van een groep. Zij regelen o.a. de biebouders, luizenouders en ouders die meegaan met (educatieve) uitstapjes.

 

Onze ouders zijn verenigd in de Ouderraad (OR) die ondersteunt bij diverse activiteiten en in de Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders meepraten en meedenken over het schoolbeleid.

 

Tweejaarlijks houden wij een "oudertevredenheidsonderzoek" waarin ouders hun mening kunnen geven over allerlei zaken betreffende de school, zoals het (Dalton)onderwijs, veiligheid en communicatie.