Coronacrisis en toelatingsbeleid

Als gevolg van de Coronacrisis is de school beperkt open voor rondleidingen, zie https://www.2edalton.nl/aanmelden/info-uurtjes-nieuwe-ouders voor data en de manier waarop u zicht kunt aanmelden. Het tijdpad voor het toewijzen van de plaatsen aan kinderen die geboren zijn in de maanden mei t/m augustus 2018, zal ongewijzigd blijven. De data zoals in de brochure: “Voor het eerst naar de basisschool in Amsterdam” staan, blijven gehandhaafd.

Inleveren van het voorkeursformulier

Uiterlijk donderdag 4 november a.s. moet uw voorkeursformulier in ons bezit zijn. Wij kunnen uw formulier persoonlijk in ontvangst nemen, maar U kunt het voorkeursformulier ook opsturen per e-mail (bijv. via een scan of foto van uw mobiel), per post of in de brievenbus van de school doen. 

Als u van een niet-voorgedrukt voorkeursformulier gebruik maakt, verzoeken wij u ook een adresbewijs toe te voegen. Het e-mailadres van de school is: administratie@2edalton.nl 

Informatie over de school

Helaas kunnen wij slechts beperkt rondleidingen in de school geven. Graag willen wij u wel alvast in de gelegenheid stellen met onze school kennis te maken. Voor dit doeleinde vindt U een kort introductie filmpje op deze website.

Mocht u vragen hebben die niet aan bod komen dan kunt u deze stellen via administratie@2edalton.nl en dan zullen wij deze via de mail proberen te beantwoorden of er zal telefonisch contact met u worden opgenomen.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Corona crisis and admission protocol

At this moment, due to the Corona crisis, our school has a limited possibility for introduction tours. On page https://www.2edalton.nl/aanmelden/info-uurtjes-nieuwe-ouders you can find the dates and how to register. The timeline for the assignment of children to primary schools in Amsterdam born in May, June, July and August 2018 will stay as it was planned.

Handing in the application form

Thursday the 4th of November 2021 at the latest the application form should be in our possession. We are able to take delivery of your form in person, but you can also hand in your application form by email (as a scan or photo taken with your mobile) postal mail, or you can put it in the letterbox of our school.

If you address is nor pre-printed on the form do not forget to attach confirmation of your homeaddress (e.g. a bank statement, a copy of your rental contract, etc.). The email address you can send it to is: administratie@2edalton.nl

Informatie about our school

You can find a short (Dutch!) introduction video about our school on this website as well as some information in English: https://www.2edalton.nl/onze-school/english-info

If you have any questions to which you cannot find the answers on our website, please do not hesitate to contact us by mail. We will try to answer your question by mail or someone will call you on the telephone to give you an answer to your queries.